Rada Programowa

Rada programowa

Michał Gierycz

Profesor nadzwyczajny nauk społecznych, politolog , profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, dziekan Wydziału Społeczno-Ekonomicznego UKSW, zastępca redaktora naczelnego czasopisma naukowego “Chrześcijaństwo, Świat, Polityka”, inicjator odbywającej się co dwa lata konferencji poświęconej relacjom religii i polityki. W swoich badaniach zajmuje się m.in. antropologią i aksjologią polityki, relacjami religii i polityki, filozofią polityki, społecznym nauczaniem Kościoła, integracją europejską. Opublikował m.in. European Dispute over the Concept of Man. Study in political anthropology (Springer 2021), Mała pochwała katolicyzmu. Kościół I polityka w późnej nowoczesności (Teologia Polityczna 2021), Totalitarianism in the Postmodern Age. A Report on Young People’s Attitudes to Totalitarianism (współautor, Brill 2021). Laureat Nagrody Księżnej Anieli Potulickaiej (2018) oraz “Feniksa” (2018).

Jeffrey Haynes

Jest emerytowanym profesorem nauk politycznych na London Metropolitan University w Wielkiej Brytanii. Jego obszary specjalizacji to religia i stosunki międzynarodowe, religia i polityka, demokracja i demokratyzacja, studia nad rozwojem i polityka porównawcza oraz globalizacja. Jest autorem lub redaktorem 55 książek. Otrzymał nagrodę Distinguished Scholar Award przyznawaną przez International Studies Association (ISA) Sekcji Religii i Stosunków Międzynarodowych w 2016 roku. Jest przewodniczącym sekcji ISA „Religion & International Relations”, współredaktorem naczelnym Democratization, redaktorem naczelnym International Journal of Religion i redaktorem serii książek „Routledge Studies in Religion and Politics”.

Laurie Johnston

Jest profesorem nadzwyczajnym teologii w Emmanuel College w Bostonie. Zasiada również w Komitetach Sterujących Fundacji Sant’Egidio na rzecz Pokoju i Dialogu oraz Katolickiej Sieci Budowania Pokoju. Ukończyła Harvard Divinity School i Boston College, a ostatnio redagowała książki na temat teorii wojny sprawiedliwej, pojednania i teologii publicznej.

Joanna Kulska

Profesor nadzwyczajny nauk społecznych, politolog, adiunkt w Instytucie Politologii Uniwersytetu Opolskiego. W swoich badaniach zajmuje się m.in. rolą FBO (Faith-Based Organisations) w stosunkach międzynarodowych, kategorią pojednania w relacjach międzynarodowych, oraz polityką Stolicy Apostolskiej. Opublikowała m.in. Oblicza pojednania-Faces of reconciliation (Opole 2016, red.), Stolica Apostolska w międzynarodowych stosunkach kulturalnych od Jana XXIII do Jana Pawła II (Opole 2006).

Jolanta Łodzińska

Profesor nadzwyczajny nauk społecznych, socjolog,  prodziekan Wydziału Ekonomiczno-Społecznego UKSW w Warszawie. Jej zainteresowania badawcze dotyczą m.in. rodziny, pracy i etyki życia społecznego. Opublikowała m.in. Zadania prawnej ochrony pracy w przebiegu wypadkowości personelu medycznego i technicznego. Studium socjologiczne (Warszawa 2013), Zjawisko wypalenia zawodowego jako efekt zmian cywilizacyjnych. Studium socjologiczne na przykładzie pielęgniarek w województwie podlaskim (Warszawa 2018).

Ks. Piotr Mazurkiewicz

Profesor nauk humanistycznych, politolog i teolog, kierownik Katedry Teorii Polityki i Myśli Politycznej Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UKSW w Warszawie, Sekretarz Generalny COMECE w latach 2008-2012. W swoich badaniach zajmuje się m.in. filozofią i teologią polityki, katolicką myślą społeczną, integracją europejską. Opublikował m.in. Europa jako kinderniespodzianka (Kraków 2017), Przemoc w polityce (Wrocław 2007), Religia – Tożsamość – Europa (Wrocław 2005, red. wraz z S. Sowiński), Kościół i demokracja (Warszawa 2001).

Ryszard Michalak

Profesor nadzwyczajny nauk humanistycznych, historyk i politolog, profesor w Instytucie Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. W swoich badaniach zajmuje się m.in. polityką wyznaniową, współczesnym islamizmem i islamosceptycyzmem, teorią politologii religii. Opublikował m.in. Implementacja zasad religijnych w sferze politycznej (Zielona Góra 2016, red.), Polityka jako wyraz lub następstwo religijności (Zielona Góra 2015, red.), Polityka wyznaniowa państwa polskiego wobec mniejszości religijnych w latach 1945-1989 (Zielona Góra 2014).

Tamás Nyirkos

Jest profesorem nadzwyczajnym nauk politycznych na Katolickim Uniwersytecie Pázmány Péter oraz senior researcher w zakresie religii i społeczeństwa na Uniwersytecie Usług Publicznych w Budapeszcie. Był profesorem wizytującym na Katolickim Uniwersytecie Portugalii, Uniwersytecie Laponii i Uniwersytecie Babes-Bolyai, kierownikiem badań na Uniwersytecie Radboud oraz wizytującym naukowcem na Uniwersytecie Notre Dame. Opublikował trzy książki w języku węgierskim: „Pięciogłowy orzeł: teologia i polityka francuskiej kontrrewolucji” (2014), „Wprowadzenie do czasów ostatecznych: mistyka historyczna Joachima z Fiore” (2015) oraz „Teologie polityczne: Od demokracji do ekologii” (2018). Jego anglojęzyczna książka „Tyrania większości: historia, koncepcje i wyzwania” została opublikowana przez Routledge w 2018 roku.

Fabio Petito

Jest starszym wykładowcą w dziedzinie stosunków międzynarodowych i dyrektorem Inicjatywy Wolności Religii lub Przekonań i Polityki Zagranicznej na Uniwersytecie w Sussex. Wykładał na SOAS w Londynie, ESCP-EAP w Paryżu oraz na Uniwersytecie „L’Orientale” w Neapolu. Prof. Petito posiada magisterium z dyscyplin ekonomicznych i społecznych (DES) (magna cum laude) na Uniwersytecie Bocconi w Mediolanie we Włoszech, magisterium z polityki międzynarodowej na Uniwersytecie Walijskim w Aberystwyth oraz doktorat na Wydziale Stosunków Międzynarodowych na LSE, gdzie był także redaktorem Millennium: Journal of International Studies. Jest również szefem programu ISPI „Religie i Stosunki Międzynarodowe” wspieranego przez włoskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Współpracy Międzynarodowej oraz członkiem Panelu Ekspertów OBWE/ODIHR ds. wolności religii lub przekonań.

Anna Solarz

Dr nauk humanistycznych, politolog, adiunkt w Instytucie Stosunków Międzynarodowych UW. W swoich badaniach zajmuje się m.in. rolą religii w polityce Izraela oraz państw Bliskiego Wschodu, oraz rolą religii i moralności w stosunkach międzynarodowych. Opublikowała m.in. Religia w stosunkach międzynarodowych (Warszawa 2012, red. wraz z H. Schreiber).

Radosław Zenderowski

Profesor nauk humanistycznych, socjolog i politolog, dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UKSW w Warszawie. Zajmuje się naukowo m.in. problematyką tożsamości narodowej, politycznej i kulturowej w Europie Środkowej, relacjami polityka – religia, w tym rolą religii w konfliktach etnicznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Opublikował m.in. My już jesteśmy zjedzeni… Rola i znaczenie prawosławia w konflikcie etnicznym w Dolinie Preszewa (Warszawa 2012, red.), Religia a tożsamość narodowa i nacjonalizm w Europie Środkowo-Wschodniej. Między etnicyzacją religii a sakralizacją etnosu (Wrocław 2011).