Organizatorzy

Główni organizatorzy:

Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Collegium Interethnicum

Współorganizatorzy:

Wydział Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego

k

Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego

k

Instytut Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego

k

Instytut Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie