Keynotes

Specjalnymi gośćmi konferencji będą:

prof. Joseph H. H. Weiler (New York University), amerykański prawnik, wybitny specjalista w dziedzinie prawa konstytucyjnego, międzynarodowego i unijnego, od października 2013 rektor Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego (EUI) we Florencji. Autor m.in. następujących publikacji: Chrześcijańska Europa: konstytucyjny imperializm czy wielokulturowość? (Poznań, 2003), The Constitution of Europe – Do the New Clothes have an Emperor? (Cambridge, 1998), Der Fall Steinmann (Brema, 1998), Israel and the creation of a Palestinian state : a European perspective (Londyn, 1985). Był obrońcą Republiki Włoskiej przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w precedensowej sprawie Lautsi dotyczącej prawa do zawieszania krzyży w salach szkolnych.

k

prof. Fabio Petito (University of Sussex), dyrektor the Freedom of Religion or Belief and Foreign Policy Initiative na Uniwersytecie Sussex, naukowiec specjalizujący się w badaniach wpływu czynnika religijnego na stosunki międzynarodowe. Autor m.in. następujących publikacji: (razem z L. Mavelli) Towards a postsecular international politics: new forms of community, identity, and power (New York 2014), (razem z F. Mazzei i R. Marchetti), Manuale di Politica Internazionale (Milano 2010), Religions in the global world: prospects for Sophia Global Studies (Journal of Dialogue and Culture 7/2018), Dialogue of civilizations in a multipolar world: toward a multicivilizational-multiplex world order (International Studies Review 1/2016).