Call for papers

Osoby, które podczas konferencji chciałyby wygłosić referat, proszone są o nadsyłanie propozycji zawierających tytuł wystąpienia wraz z abstraktem (max. 300 słów). Przewidujemy osiem paneli tematycznych:

1) Sekularyzm jako wyzwanie dla polityki/politologii

2) Religia, sekularyzm i postsekularyzm w stosunkach międzynarodowych – perspektywa interdyscyplinarna

3) Islam: między religią a polityką

4) Religia a orientacje polityczne i zachowania wyborcze

5) Relacje Kościół – państwo współczesne

6) Religia a polityka moralności

7) Teologia polityczna a politologia religii

8) 30 lat później: religia i polityka w Europie Środkowej i Wschodniej

Jest również możliwość zaproponowania własnego panelu równoległego (4-5 wystąpień).

Konferencja  będzie odbywać się w języku polskim i angielskim.

Propozycje wystąpień proszę nadsyłać poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie konferencji www.religionandpolitics.pl do dnia 30 października 2019 r. Decyzje o zakwalifikowaniu referatów zostaną przekazane uczestnikom mailowo do dnia 15 listopada 2019 r.